Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR).

Ändringarna innebär att

  • ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som obeskattad reserv
  • det för vissa stiftelser införs en ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
  • uppgift om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form ska lämnas i not för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår
  • de särskilda uppgifter om intäkter och kostnader som avser koncernföretag som ska lämnas till vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår

Mindre justeringar och förtydliganden har även gjorts i återgiven lagtext, allmänna råd, kommentarer och exempel. Dessa ändringar medför inte ändringar i sak.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från den 8 december 2017. De ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Gillade du detta? Dela då gärna

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin
Dela på pinterest
Dela på Pinterest