Krav på elektroniska betalningar för rot/rut

Riksdagen har beslutat att det från och med den första Januari 2020 inte längre ska gå att betala med kontanter för utförda rot- och rutarbeten. För att du ska få rätt till skattereduktion krävs det att betalningen sker elektroniskt. Betalningen anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

Exempel på elektronisk betalning är en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID och Swish.

Tillväxt

Det finns mycket energi och kraft i att sätta ett mål eller sträva för att uppnå en vision, men många gånger glömmer vi av att tillväxt innebär förändring och att förändring är en utmaning i sig om vi inte är rustade för motstånd. Tillväxt kräver en hel del av oss som företagare och att det tar tid