Är det dags för inköp av årets julklappar till era anställda?

Om företaget ger rena pengar eller presentkort som kan bytas mot pengar blir det förmånsbeskattning för den anställde (det blir som en extra hög lön för den anställde helt enkelt).

Se också upp för att låta den anställde bestämma att julklappens värde ska skänkas till ideella verksamheter som hjälporganisationer. Men ett sådant beslut innebär att hela gåvans värde ska förmånsbeskattas hos den anställde.

Om företaget självt väljer att skänka pengar till ideella verksamheter har den anställde inget inflytande över gåvan och då är det heller inget som belastar de anställda mer än att de antagligen blir utan julklappar. Företaget får dock inget avdrag för gåvan eftersom den inte anses vara affärsmässig

Har du koll på ditt företags ekonomi?

Kan du säkerställa att du har “rätt” resultat?

Vet du vad som döljer sig bakom varje balanspost?

Vid en resultatanalys som man bör göra kontinuerligt kan man lätt fånga upp eventuella avvikelser samt för att säkerställa att du har korrekt periodisering av både intäkter samt kostnader.

Din bokföring är din kvittens på din verksamhet. Felaktigheter kan få oönskade konsekvenser samt hamna i ett läge då du fattar beslut på bristande redovisning.

Vi på Mary Ekonomibyrå hjälper er med att säkerställa och kvalitetssäkra era rapporter.

 

 

Är det svårt att byta ekonomibyrå?

Känslan som lätt kan uppstå är att det är alldeles för jobbigt och krångligt att byta ekonomibyrå.

Men det är smidigt och enkelt, det enda som krävs är en SIE fil från ditt befintliga ekonomisystem som lätt går att maila samt räkenskapsårets verifikations pärmar.

All uppsättning samt struktur kring redovisningen sköter Mary Ekonomibyrå. Vid ett uppstartsmöte så går vi igenom allt som krävs samt även gör en anpassad lösning som passar dig och ditt företag.

Krångliga än så är det inte!

Välkomna att kontakta Mary Ekonomibyrå

E-mail: info@maryekonomi.se

Telefon: 070-433 48 44

Besök gärna hemsidan www.maryekonomi.se

Hur blir det egentligen med din utdelning efter alla turer med ändringar i 3:12-reglerna?

Många drog nog en lättnadens suck i somras när regeringen meddelade att man drog tillbaka sitt kontroversiella förslag om försämrade utdelningsregler i fåmansföretag.

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön.

Går bolaget så bra att du kan ta ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt som för inkomståret 2018 är 455 300 kr och det finns vinst kvar i bolaget efter det så blir det aktuellt med utdelning.

3:12 reglerna grundar sig på 2 olika beräkningar som är via ett årligt schablonbelopp som för 2018 är 169 125 kr eller så räknar man på en lönebaserat utdelningsutrymme som i första hand blir otroligt gynnsamt för framtida eventuella försäljningar av bolaget .

Så börja redan nu och se över detta. Vad blir mest gynnsamt för dig?

Kontakta Mary Ekonomibyrå så hjälper vi dig!

Har du känslan av att ekonomin tar alldeles för mycket av din tid?

Då skall du stanna upp och tänka. All din tid som du istället kan lägga på att få din verksamhet att växa och fokusera på dina styrkor i företaget är otroligt värdefullt.

Det kan även vara så att ni behöver ha extra resurser under en kortare tid för att stärka upp och supporta er ekonomifunktion som ni har idag?

Känslan av att högen bara växer när man har semester är det vanligaste stressfaktorn som många har idag.

Låt oss boka in ett möte så kan vi se över era behov samt att skräddarsy en lösning som passar er.

Kontakta Mary Ekonomibyrå så hjälper vi dig!

Genvägar till ett perfekt bokslut!

Den här tiden på året är det bokslutstider för många företag vilket kan vara förenat med viss stress och frustration.

En framgångsfaktor för ett smidigt bokslut är att börja i tid, löpande avstämningar av samtliga balanskonton samt resultatanalyser gör att du snabbare kan agera samt få koll på din redovisning.

Med en bra arbetsprocess och checklistor till hjälp kan du undvika missar och viktiga delar i bokslutsarbetet samt förenkla.

Ha koll löpande under året så att du är förberedd inför årsbokslutet.

Glöm inte rapporteringen av slutliga löner 2017 till Fora innan 31 januari

Den 2 januari öppnar rapporteringen av slutliga löner för 2017. Fora behöver er lönerapport senaste den 31 januari 2018.

För att era arbetare ska få sina pensionspengar överförda

Om ni har anställda arbetare har de ännu inte fått de pensionspengar de har rätt till för det år ni ska rapportera för. Du som arbetsgivare måste först meddela oss vilka anställda arbetare ni har haft det aktuella året. Det gör du i den slutliga lönerapporten. Först när vi fått den kan vi föra över de pensionspremier ni har betalat in till Fora till de pensionsförvaltare era arbetare har valt.

Företag med enbart tjänstemän

Tjänstemän omfattas av trygghetsförsäkringen TFA, du rapporterar summan av alla anställda tjänstemäns löner före skatt för det aktuella året, oavsett anställningstid och lön.

Mina sidor på Skatteverket

Ny användarvänligare startsida som t.ex visar sitt saldo skattekontot direkt på startsidan. Du har även möjlighet att skriva ut det 8 senaste besluten för preliminär debiterad skatt.
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/minasidor.106.5c1163881590be297b511b2b.html?q=mina+sidor