Nyheter

Nyheter

Ändrade skatter vid årsskiftet

Den 1 januari 2021 träder en rad skatteförändringar i kraft. Här följer några exempel. https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/andradeskattervidarsskiftet.5.5b35a6251761e6914203ba5.html

Läs mer »