Hur blir det egentligen med din utdelning efter alla turer med ändringar i 3:12-reglerna?

Många drog nog en lättnadens suck i somras när regeringen meddelade att man drog tillbaka sitt kontroversiella förslag om försämrade utdelningsregler i fåmansföretag.

För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön.

Går bolaget så bra att du kan ta ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt som för inkomståret 2018 är 455 300 kr och det finns vinst kvar i bolaget efter det så blir det aktuellt med utdelning.

3:12 reglerna grundar sig på 2 olika beräkningar som är via ett årligt schablonbelopp som för 2018 är 169 125 kr eller så räknar man på en lönebaserat utdelningsutrymme som i första hand blir otroligt gynnsamt för framtida eventuella försäljningar av bolaget .

Så börja redan nu och se över detta. Vad blir mest gynnsamt för dig?

Kontakta Mary Ekonomibyrå så hjälper vi dig!