Genvägar till ett perfekt bokslut!

Den här tiden på året är det bokslutstider för många företag vilket kan vara förenat med viss stress och frustration.

En framgångsfaktor för ett smidigt bokslut är att börja i tid, löpande avstämningar av samtliga balanskonton samt resultatanalyser gör att du snabbare kan agera samt få koll på din redovisning.

Med en bra arbetsprocess och checklistor till hjälp kan du undvika missar och viktiga delar i bokslutsarbetet samt förenkla.

Ha koll löpande under året så att du är förberedd inför årsbokslutet.

Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Den 27 oktober 2017 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med tillhörande vägledning.

K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Regelverket ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket, K2-regler, eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 Årsredovisning och koncernredovisning. En tillämpning av punkt 1.7 innebär att årsredovisningslagens bestämmelser kan tillämpas fullt ut inom ramen för vad bokföringslagen anger.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.

5 tips inför ett årsbokslut

 1. Se över ditt löneuttag
  Driver du aktiebolag och har personal så behöver du innan årsskiftet kontrollera att du har tagit ut tillräckligt med egen kontant lön för att få en så låg skatt som möjligt på din utdelning kommande år.
 2. Driver ni en verksamhet där ni har ett varulager?
  Planering samt hantering av detta kan vi ge er tips på så att den inte blir varken svårhanterad eller tidskrävande.
 3. Beställning av engagemangsbesked från er bank
  Detta måste beställas från alla banker för alla bankkonton. Ett engagemangsbesked är ett utökat årsbesked som även tar upp borgensförbindelser m.m. samt upplupna räntor vid brutna räkenskapsår.
 4. Inventarie-/anläggningsregistret
  Är allt som ligger i anläggningsregistret aktuellt? Om något är kastat eller sålt ska det utrangeras från registret. Om saker används ska det ligga kvar i registret även om det är helt avskrivet.
 5. Har ni pågående arbeten?
  Om ert bolag utför (projekt)arbeten som pågår över bokslutsdagen så måste man uppskatta hur stor del som hör till bokslutet. Det finns olika regler att använda. Här hjälper vi er med stöttning samt kunskap på vad ni skall tänka på.