Är all mat och dryck avdragsgill för julfesten?

Nej,
Kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person.

För kringkostnader vid personalfest, kan du få avdrag med högst momsen på ett underlag om 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Tidigare representationsregler har ersatts av nya regler från och med 1 januari 2017