Tjänstecykeln -Miljötänk

Miljötänk, motion och varför inte en rullande reklamplats?
Tjänstecykeln börjar bli allt mer uppskattat färdmedel.

Tjänstecykel eller förmånscykel?
Viktigt att skilja på tjänstecykel och förmånscykel, det är precis samma tänk som med tjänstebil, den är endast avsedd för att användas i tjänsten.
Om cykeln även är tänkt att användas privat kallas den i stället för förmånsbil och då tillkommer förmånsbeskattning för den anställda och arbetsgivaravgifter företaget.

Förmånsbeskattningen baseras på livslängd, kostnader för reparation och service samt en kapitalkostnad baserad på statslåneräntan plus en procent.