Hur mycket får en julgåva kosta till anställda?

Värdet får inte överstiga 450 kronor inklusive moms. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan.

Julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri.