Har du koll på ditt företags ekonomi?

Kan du säkerställa att du har “rätt” resultat?

Vet du vad som döljer sig bakom varje balanspost?

Vid en resultatanalys som man bör göra kontinuerligt kan man lätt fånga upp eventuella avvikelser samt för att säkerställa att du har korrekt periodisering av både intäkter samt kostnader.

Din bokföring är din kvittens på din verksamhet. Felaktigheter kan få oönskade konsekvenser samt hamna i ett läge då du fattar beslut på bristande redovisning.

Vi på Mary Ekonomibyrå hjälper er med att säkerställa och kvalitetssäkra era rapporter.