Penninggåva till ideell verksamhet i stället för julgåva?

Om du på begäran av den anställde, i stället för julgåva skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter.

Om du för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till dina anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Du får i det fallet inte göra avdrag för gåvorna.