Glöm inte rapporteringen av slutliga löner 2017 till Fora innan 31 januari

Den 2 januari öppnar rapporteringen av slutliga löner för 2017. Fora behöver er lönerapport senaste den 31 januari 2018.

För att era arbetare ska få sina pensionspengar överförda

Om ni har anställda arbetare har de ännu inte fått de pensionspengar de har rätt till för det år ni ska rapportera för. Du som arbetsgivare måste först meddela oss vilka anställda arbetare ni har haft det aktuella året. Det gör du i den slutliga lönerapporten. Först när vi fått den kan vi föra över de pensionspremier ni har betalat in till Fora till de pensionsförvaltare era arbetare har valt.

Företag med enbart tjänstemän

Tjänstemän omfattas av trygghetsförsäkringen TFA, du rapporterar summan av alla anställda tjänstemäns löner före skatt för det aktuella året, oavsett anställningstid och lön.