Våra tjänster

Våra tjänster

Redovisning

Vi erbjuder all hantering av er löpande bokföring av månadens affärshändelser.

Fakturahantering samt inbetalningar fram till avstämning av er kundreskontra och även uppföljning av obetalda fakturor. Uppfyller dina fakturor bokföringslagens krav?

Leverantörsfakturor-/utbetalningar fram till avstämning av er leverantörsreskontra. Har du uppföljning samt kontroll över dina avtal samt kontrakt?

Kassaredovisning kan hanteras på 2 sätt antingen via bokföring av händelserna på dagsnivå alternativt en filöverföring från ditt system som endast ger en avstämning av månadens transaktioner. Vilket är det mest effektiva samt tidsbesparande.  Har du anmält ditt kassaregister till Skatteverket?

Månadens bokföring avslutas med momsredovisning samt deklaration till Skatteverket. Här kan ni spara tid om vi ansluter oss som deklarationsombud så sköter vi allt åt er.

Analys & rådgivning

En viktig del av din verksamhet är att göra återkommande resultatanalyser som hjälper er med att ha koll på din verksamhet om det skulle tillkomma några avvikelser eller om det finns åtgärder för er att ta tag i. Vi hjälper er att få proaktiva uppföljningar månadsvis alternativt kvartalsvis. För vem vill inte få tips samt idéer?

Vanligaste frågan som många behöver ta till sig av:

  • Är ditt företag rätt försäkrat?
  • Var är företagets syfte?
  • Finns det behov av min produkt eller tjänst?
  • Vilken är målgruppen och hur kan jag nå den?

Rådgivning kring finansiering
Det kan vara svårt i starten att påvisa sin vinst så att banken beviljar ett lån till er. Almi hjälper företag med lån och finansiering och har inte lika höga krav på säkerhet som bankerna, förutsättningen är att din affärsidé är bra. Vi hjälper er med de underlag som behövs för att presentera detta.

Löner

Det finns olika sätt att hantera löner, allt ifrån tidsrapportering för timanställda samt avvikelserapportering av månadsanställda. All hantering av traktamenten, utlägg samt eventuella förmåner som den anställda har, som exempelvis bilförmån.

Förfrågningar från Försäkringskassan hanterar vi åt er, den vanligaste förfrågan är inkomst som den anställda behöver rapportera för att exempelvis ta ut föräldradagar eller VAB.

Viktiga datum samt rapporteringar som vi hjälper er med är rapporteringen till FORA samt hantering och utskick av kontrolluppgifterna.

Sommaren 2018 kommer det nya regler från Skatteverket som kommer att kräva en viss ändring för rapportering av anställdas löner samt skatt.

Årsbokslut

Inför ett kommande årsbokslut så kommer vi att ha ett möte med uppföljning där vi går igenom allt som skall förberedas så att ni får en checklista på vad som måste göras samt vilka underlag som ni måste bistå med.

Allt för att underlätta en smidig genomgång samt hantering när vi stänger räkenskapsåret.

Vi hjälper er med årsstämmoprotoll inför er årsstämma.

Inkomstdeklarationer samt även K10:or för att beräkna ert totala utdelningsutrymme för aktuellt inkomstår.

För enskilda firmor hjälper vi er med det förenklade årsbokslutet samt er privata deklaration.

Konsulttjänster

Ibland så är behovet större att ha någon på plats som utför all redovisning?

För längre samt kortare uppdrag som krävs att man är på plats samt underlättar för er.

Ibland så behöver företag se över sin struktur kring redovisning och behöver extra resurser för att få hjälp med kvalitetskontroller samt hjälp med att säkerställa att balans-/resultatposter är korrekt hanterade. Hjälper er att effektiveras rutiner kring redovisning.

Här kan vi skräddarsy en lösning som passar er verksamhet samt behov.

Låt oss boka ett möte så kan vi berätta mer.

Exempel på tjänster